Monday, February 9, 2015

NASIHAT KE 17 PATI ILMU TASAUF

Wahai anakku yang tercinta,
Ketahulah bahawasanya ilmu tasauf itu mempunyai dua unsur :
Pertama         :           Istiqamah (Tetap pendirian)
Kedua            :           Baik kelakuan dengan makhluk.
Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu iala hseroang sufi.
Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya.
Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendaknya, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak.

Sunday, November 16, 2014

SIFAT KE 16 : CARILAH GURU YANG MURSYIDWahai anakku yang tercinta,
Sayugianya bagi seseorang yang menjalan jalan akhiran itu bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid lagi pandai mendidik supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya akan perangai-perangai yang jahat itu dengan terbiahnya. Lalu guru ini menggantikan peragai yang jahat tadi dengan akhlak yang mulia. 

Dan dalam proses tarbiyah ini, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh dicelah-celah tanamannya. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna, Maka sayugia bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu ada seorang guru yang mentad’dibkannya (mengajarkan adab baginya) dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta’ala, kerana Allah Ta’a telah mengutus segala rasulnya apabila para rasul ini telah meninggalkan dunia sudah pasti Allah Ta’ala akan menjadikan bagi mereka akan “khulafa” atau pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah Ta’ala.

Dan sifat-sifat seorang guru mursyid yang layak mengganti Rasulullah sollahu alaihi wasallam itu ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim, tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah sollahu alaihi wasallam.

Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid.
Sifat-sifat itu ialah :
Pertama : Seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat.

Kedua : Beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid yang banyak mengetahui tentang segala halnya dan guru yang mursyid itu, juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid sebelunya, begitulah seterusnya wujud salasilah guru yang mursyid ini sehingga sampai keapda penghulu sekalian rasul, Nabi Muhammad sollahu alaihi wasallam.

Ketiga : Beliau ailah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya dengan menyedikitkan makan, sedikit bercakap-cakap, sedikit tidur dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah dan juga banyak berpuasa.

Keempat : Beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi, telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya seperti sabar, sembahyang, syukur, tawakkal, yakin, qana’ah (merasa cukup dengan yang ada) tenang jiwa, penyantun, tawadhu’, banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya.

Dan apabila guru itu telah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini maka sebenarnya ia adalah “nur” daripada “Anwar” Nabi sollahu alaihi wasallam, yang layak untuk diikuti. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali, lebih sukar wujudnya daripada al Kibrit al Ahmad{(belereng yang merah) Satu perumpamaan bagi sesuatu yang sangat langka yakni sangat sukar wujudnya}

Maka sesiapa yang telah mendapat habuan baik, lalu ia bertermu dengan Syeikh yang mursyid ini dan pihak Syeikh pula bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah ia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya, sama ada yang zahir atau adab yang batin.

ADAPUN ADAB-ADAB YANG ZAHIR ITU IAITU :

Pertama : Bahawa ia jangan sama sekali bertengkar dengannya dan jangan pula suka berhujjah melawannya pada apa jua masalah, walaupun kia mengetahui salahnya (pada zahir)

Kedua : Jangan ia sbersegera meletakkan kain sejadah di hadapannya, kecuali pada waktu hendak menunaikan sembahyang dan apabila ia telah selesai sembahyang maka hendaklah ia segera mengangkatnya.

Ketiga : Jangan ia memperbanyak sembahyang sunat di hadapnnya.

Keempat : Hendaklah ia mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh syeikhnya dengan kadar kemampuannya.

ADAPUN ADAB-ADAB YANG BATIN PULA IAITU

Pertama : Segala sesuatu yang ia dengar daripada syeikhnya dan telah diterimanya apda zahir maka jangan sekali-kali ia mengingkarinya pada batinnya, jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian maka sebaiknya ia tinggalkan sahaja gurunya itu, sehingga sampai suatu masa yang ia akan menyamakan batin dengan zahirnya.

Kedua : Hendaklah ia menjauhi dariapda bersahabat dengan orang yang jahat supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan jin dan juga syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan. Dan walau bagaimanapun ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan.

NASIHAT KE 17 PATI ILMU TASAUF

Wahai anakku yang tercinta,
Ketahuilah bahasanya ilmu tasauf itu mempunyai dua unsur :

Pertama : Istiqamah (tetap pendirian)
Kedua : Baik kelakuan dengan makhluk.

Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi.

Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya.

Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah baha engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak.

Monday, July 21, 2014

Nasihat ke 15 Lapan Wasiat Imam Hatim Al Asam Rahimahullah ta'ala


Imam Hatin Al Asam adalah murid Imam As Syaqiq al Balkhi rahimahullahu ta’ala. Beliau pernah ditanya oleh gurunya (Imam As Syaqiq al Balkhi rahimahullahu ta’ala). 

Tanya Gurunya :
“engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku?”

Hatim Al Asam menjawab :

“aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Pada hemat saya ini sudah memadai untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku (Pada hari kiamat nanti)!”
Lalu Syaqiq berkata, apa dia 8 faedah itu, Hatim Al Asam menjawab, 8 faedah itu ialah :

Faedah Yang Pertama :
Sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan yang diasyikinya dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga ke masa ia sakit sahja, dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur.
Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimplan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia mengiringi kekasihnay ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan yang soleh, maka aku terus menjadikan amalah soleh ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku, dan menghiburkan hatiku dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian.
FAEDAH YANG KE DUA
Sesungguhnya aku telah melihat sekelian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya.
Lalu aku memikirkan firman Allah Ta’ala yang berbunyi :
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
Surah An Nazi’at 40 – 41
Maksudnya :
Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya.
Daripada pemikiranku terhadap ayat ini maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahawa al Quran itu adalah benar, dan nafsu itu mesti dimusuhi, lalu akupun menjadikannya sebagai musuh, dan berjuang untuk menentangnya. Dan aku tidak pernah menmanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat akan Allah Ta’ala.
FAEDAH YANG KE TIGA
Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya, lalu aku memikirkan akan firman Allah ta’ala yang berbunyi :
مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ
Surah an Nahl 96
Maksudnya :
Apa yang ada di sisimu itu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal.
Lalu akupun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta’ala.
FAEDAH YANG KE 4
Sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dan ada pula sebahagian dariapda mereka yang menyangka bahawa kemulian dan keagungan itu terletak apda banyaknya harta benda dan anak buah lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu, bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca dariapda kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah darah mereka dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca dariapda banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja.
Lalu aku memikirkan firman Allah ta’ala yang berbunyi :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
Surah al Hujurat 13
Maksudnya :
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ta’ala itu ialah orang paling tinggi takwanya.
Maka akupun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al Quran itu benar dan sangkaan-sangkaan mereka yang aku sebutkan tadi adalah batal dan palsu belaka.
FAEDAH YANG KELIMA
Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki memaki dan umpat mengumpat dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah ta’ala yang berbunyi :
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
Surah az Zukhruf 32
Maksudnya :
Dan sesungguhnya Kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini.
Maka akupun faham bahawa pembahaginya asegala ni’mat itu adalah dariapda Allah ta’ala sejak dariapda alam azali lagi, oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah subhanahu wata’ala.
FAEDAH YANG KEENAM
Sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada sesuatu tujuan atau suatu sebab lalu aku memikirkan firman Allah ta’ala yang berbunyi :
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً
Surah Fathir 6
Maksudnya :
Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, kerana itu jadilah ia sebagai musuh.
Maka akupun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan.
FAEDAH YANG KETUJUH
Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhat dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah ta’ala yang berbunyi :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا
Surah Hud 6
Maksud :
Dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah ta’ala.
Maka akupun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah ta’ala lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadaNya dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadaNya.
FAEDAH YANG KELAPAN
Sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham (wang) sebagai pegangan dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan dan ada pula yang menjadi kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan, bahkan ada orang yang menjadikan hamba ALlah sebagai pegangan, lalu aku memikirkan firman Allah ta’ala yang berbunyi :
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
Surah at Thalaq 3
Maksudnya :
Dan sesiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya, sesungguhnya Allah ta’ala itu mempersampaikan segala urusanNya. Dan sesungguhnya Allah t’ala telah menjadikan bagi setiap suatu itu kadar yang telah ditentukannya.
Maka akupun terus bertawakkal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan aku dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri.
Lalu Imam Syaqiq al Balkhi berkata kepada Imam Hatim al Asam :
Sesungguhnya Allah sentiasa memberi taufiq kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan AL Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas lapan masalah yang engkau sebutkan tadi dan siapa yang beramal dengannya maka sebenarnya ia telah beramal dengan kempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi.

Thursday, July 10, 2014

Nasihat Ke 14 Wasiat Imam As Syibli Rahimullahu Ta'ala

Adalah dihikayatkan bahawa Imam As Syibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada empat ratus orang guru, Dan beliau juga berkata : Aku telah membaca empat ribu buah hadis, Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu awwalin (ilmu orang yang dahulu) dan ilmul akhirin (ilmu segala orang yang kemudian) maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Hadis itu ialah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sollahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabatnya, Hadis itu berbunyi :

اِعمل لدُنياك بقَدرِ مُقامِك فيها, واعملْ لآخِرَتِك بقدرِ بقَائِكَ يها, واعملْ للهِ بقدرِ حاجَتِك إليه, واعملْ للنَّارِ بقدر صَبْرِكَ عليها
Ertinya : Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Dan beramalah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Dan buatlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan seksaannya.

Wahai anakku yang tercinta,
Apabila engkau mengetahu hadis ini, maka sebenarnya engkau tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak.

Friday, July 4, 2014

Nasihat ke 13 Empat Sifat Kesempurnaan Bagi Orang Yang SalikWahai anakku yang tercinta,
Wajib ke atas orang yang Salik (menjalani jalan akhirat) bahawa ia menyempurnakan empat macam sifat.

Pertama :
I’tiqad yang benar yang tidak ada bida’ah di dalamnya (maksudnya mengikuti aqidah Ahli Sunnah wal jamaah)

Kedua :
Bertaubat dengan taubat nasuha sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya.

Ketiga :
Meminta halal daripada semua musuh (dan makhluk) sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti.

Keempat :
Mempelajari ilmu syariah untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta’ala dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti.